Πανοραμικές φωτογραφίες της Αθήνας, ανάθεση του περιοδικού Breathtaking Mag