Αθέατη Πόλη

Φεστιβάλ, Ηράκλειο

Σχεδιασμός οπτικής επικοινωνίας και συμμετοχή στην οργανωτική ομάδα του festival
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ηρακλείου.

atheati poli