Μηδέν Ένα

Café Bar – Κόρινθος

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας και οπτική επικοινωνία.
Αδρές γραμμές που ακολουθούν την upcycling φιλοσοφία του χώρου,
τη χρήση φυσικών – ακατέργαστων υλικών και την χρωματική παλέτα.

Συνεργασία με την dezone archi